שלום אורח
 
התחבר
 
נא להמתין...

יונה פרק ד

|

צוות כתיבה

צפיות: 7118
|
דרוג  (1)

ספר יונה אחד מספרי תרי עשר הנביאים, המתמודד עם שליחותו של הנביא ועם השאלה האם נביא יכול להתנגד לשליחות. בספר מתוארת תשובתם של יושבי נינוה, עיר הבירה האשורית, ואנו קוראים בו בתפילת מנחה של יום הכיפורים, ללמוד ספר יונה יוקדשו חמשה שעורים ולפרק זה שניים.

 

שאלות מכוונות למידה:

 

בפרק ד מתבררת השאלה מדוע ברח יונה לכתחילה. ואמנם, יונה מתייחס ישירות לבריחתו ולנימוקה.
ה' מנסה ללמד את יונה דרך השלוחים שלו – הקיקיון, התולעת, ורוח הקדים – את הנהגתו בעולם.

  • מדוע חורה ליונה?
  • כיצד מגיב ה' לצערו של יונה?
  • מהו הלקח אותו מלמד ה' את יונה באמצעות מעשה הקיקיון והתולעת?

פסוקים א-ה: 
וירע אל יונה רעה גדולה 

פסוקים ו-יא:
אתה חסת
על הקיקיוןשליחיו של הקב"ה [לתלמידי 5 יח"ל]


הקשר רחב

 

[רשות]


הקשר אישי

 

[רשות]

"וירע אל יונה רעה גדולה ויחר לו"

 הפרק פותח ברעתו של יונה: 

וירע ליונה רעה גדולה ויחר לו - יונה חש כאב בעקבות הצלחת נבואתו


על מה חרה לנביא?  
במפרשים מובאות מספר תשובות לשאלה זו. שים לב ששאלה זו קשורה לשאלה שנדונה בפרק א': מהי הסיבה שגרמה ליונה לברוח ולסרב למלא את השליחות הנבואית שה' הטיל עליו?  

1) ירושלמי, סנהדרין פרק יא, דף ל (וכן מובא ברש"י ובפירוש מהר"י קרא לפרק א', פסוק ג):

 

אמר רבי יונה: יונה בן אמיתי נביא אמת היה. את מוצא בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא 'קום לך אל נינוה העיר הגדולה וקרא עליה כי עלתה רעתם לפני', אמר יונה יודע אני שהגוים קרובי תשובה הן והריני הולך ומתנבא עליהם והם עושין תשובה והקב"ה בא ופורע משונאיהן של ישראל  [כלומר מעניש את עם ישראל], ומה עלי לעשות לברוח ויקם יונה לברוח תרשישה מלפני ה'

מהי אם כן הסיבה שיונה סרב לצאת לשליחותו על פי המדרש המובא?

משמעות ההסבר: חזרת תושבי נינוה בתשובה מלמדת קטגוריה על עם ישראל. בני ישראל אינם חוזרים בתשובה למרות תוכחות הנביאים, ואילו תושבי נינוה חזרו בתשובה. וכן מובא במכילתא: "יונה תבע כבוד הבן – כבודם של ישראל. 

לעומת זאת הירושלמי במסכת מכות מביא סיבה אחרת לכעסו של הנביא:

2) ירושלמי מסכת מכות פרק ב דף לא


שאלו לחכמה חוטא מהו עונשו אמרה להם "חטאים תירדף רעה" (משלי, י"ג, כא).

שאלו לנבואה חוטא מהו עונשו אמרה להן "הנפש החוטאת היא תמות" (יחזקאל, י"ח, ד).

שאלו לקדוש ברוך הוא חוטא מהו עונשו, אמר להן יעשה תשובה ויתכפר לו.

סבלו של יונה לפי מדרש זה אינו קשור דוקא בגורל ישראל, אלא בשאלה כלפי העובדה שה' מקבל את תשובתם של אנשי נינוה.

המפרשים מבינים טענה זו בשתי צורות:

א. יונה טוען כי תשובתם של אנשי נינוה אינה אמיתית, אלא כל תשובתם נובעת מרמייה.

ב. יונה טוען כי כל תשובה סותרת את מידת הדין הטוענת כי החוטא צריך להיענש על חטאו..  
לפי הבנה זו יונה מוחה כאן כנגד הנהגת ה' את עולמו.

בתפילת יונה מופיעות שלוש עשרה המידות  כהטחה של הנביא ולא כחלק מתחינתו. הנביא כועס על מידותיו אלו של הקב"ה שמאפשר תשובה:

 

יונה מונה את מידות הרחמים של ה' על פי התגלות ה' למשה בחורב (שמות פרק לד, פסוק ה- ו):

 

וַיֵּרֶד ה' בֶּעָנָן וַיִּתְיַצֵּב עִמּוֹ שָׁם וַיִּקְרָא בְשֵׁם ה':

וַיַּעֲבֹר ה' עַל פָּנָיו וַיִּקְרָא

ה' ה'

אֵל רַחוּם וְחַנּוּן

אֶרֶךְ אַפַּיִם וְרַב חֶסֶד

וֶאֱמֶת:

 

בפרק ד', פסוק ב אומר יונה לה': "כִּי יָדַעְתִּי כִּי אַתָּה אֵל חַנּוּן וְרַחוּם אֶרֶךְ אַפַּיִם וְרַב חֶסֶד וְנִחָם עַל הָרָעָה".

 

 השוואה בין המידות שתיאר יונה ובין המידות בפסוקים בשמות לד מעלה, שיונה השמיט את מידת ה'אמת' והחליפה במילים "וניחם על הרעה" שמשמעותם – סולח, חוזר בו מדבריו הקשים.

זוהי אם כן שאלתו של יונה על ה': יונה בן אמיתי הוא נציגה של מידת האמת, מידת הדין. יונה רואה בסליחה לחוטאים את קיפוחה של מידת האמת. האומנם ניתן להאמין להבטחות החוטא שלא ישוב לחטוא, כאשר הבטחה זו ניתנת מתוך פחד של החוטא פן יאבד. האומנם ניתן להשיב את כל שנגזל, נרמס ונהרס בשל החטא? מידת הדין קובעת שאת הנעשה אין להשיב.

נראה שיונה שואל באופן כללי כנגד הנהגת ה' את בני האדם במידת הרחמים.


הרב בכרך (בעמוד 72) מציין כי יונה הנביא נקרא יונה בן אמיתי, בגלל שהוא דגל בדרך האמת המוחלטת המתנגדת לאפשרות של התשובה (וכמו דעת החכמה והנבואה המובאים במדרש המובא לעיל).


לקריאה נוספת:  הרב יהושע בכרך ז"ל, יונה בן אמיתי ואליהו, פרק רביעי, עמ' 42-72). 

[העמקה]

מדרש תהלים (בובר) מזמור צ ,יב:

תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם.

אמר ר' אבהו בר זעירא:

גדולה תשובה שקדמה לבריאת עולם,

ומה היתה התשובה, היתה בת קול שמכרזת ואומרת שובו בני אדם.

דרכו של ה', היא מתן ההזדמנות לאדם שהחטיא את ייעודו לתקן את דרכו, לשם כך ה' מכוון את החוטאים, באמצעות שליחים שונים, בחזרה למסלול מתוקן, ולא מיד נפרע מהם. כך עשה ה' לאנשי נינוה בכך ששלח להם את יונה, וכך נהג ביונה כשהתמרד. שכן: "טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך".

נושאים קשורים: חומרי הוראה - חט''ע | יונה
 
האתר פותח על ידי מטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית
לצפייה תקינה באתר תוכלו לעיין ברשימת דפדפנים נתמכים ותוספים נדרשים